Skip to content

Navar-Honlap : Ha jövedelmező weboldalt akarsz!

Webáruház készítés - gyakori kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) e-boltot indítók részére

Ezek a kérdések és válaszok a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról származnak.

http://www.gkm.gov.hu/feladataink/elker/gyik_alt/gyik_ebolt

A "Hogyan nyissunk elektronikus boltot?" a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium teljes tájékoztatója elolvasható itt:
http://www.gkm.gov.hu/feladataink/elker/nyisson1. Miért érdemes e-boltot, webáruházat nyitni? Nyomtatás Email

A hazai fogyasztói elektronikus kereskedelem terjedésének legfőbb akadályaként az üzletfenntartási kötelezettséget szokás említeni. Megéri ennek ellenére üzletet nyitnom az interneten?

A hatályos jogszabályok valóban kötelezővé teszik elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén üzlet fenntartását, jóllehet a 2006 júniusában hatályba lépő, új kereskedelmi törvény már nem keletkeztet ilyen kötelezettséget. Tehát azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtása teljes egészében elektronikus úton történik (pl. csengőhang vagy szoftver letöltését lehetővé tevő szolgáltatások esetében), egyáltalán nem lesz szükség üzlet működtetésére, az e-bolt ügyfélszolgálatát elegendő lesz elektronikus úton hozzáférhetővé tenni a fogyasztók számára.

Amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz csomagküldő kereskedelemi tevékenység is kapcsolódik, vagyis az elektronikus úton kötött szerződésben foglaltak teljesítése valamely konkrét termék, áru kiszállítását feltételezi (pl. könyv, élelmiszer házhoz szállítása), az új szabályozás értelmében a kereskedőnek – a csomagküldésre, illetve az ezzel összefüggő fogyasztóvédelmi szempontokra tekintettel –az üzlet egy külön nevesített típusát, ún. „vevőszolgálat céljából működtetett helyiség”-et kell fenntartania a fogyasztókkal történő kapcsolattartás végett.

Az egyszerűsödő jogszabályi követelmények mellett számos további előny mutatható ki az e-kereskedelem oldalán. Először is, jóval kevesebb e-bolt létezik, mint hagyományos, ezért egy jól felépített szolgáltatással könnyebb kitűnni, mint a hagyományos kereskedelemben. Másodszor, meg tudunk célozni egy jól körülhatárolt társadalmi csoportot (az aktív internethasználók csoportját a maga képzettségi, jövedelmi és egyéb jellemzőivel), amelyet célzott termékekkel és reklámmal megszólíthatunk.

Ugyancsak előny, hogy minimális termékmennyiséget kell raktároznunk, hiszen a vevő nem a helyszínen, azonnal akarja elvinni a terméket, ezért ugyanakkor fontos az, hogy megfelelő logisztikát építsünk fel. Azoknak a kereskedőknek, akik már működtetnek hagyományos áruházat, szintén fontos az internetes jelenlét, hiszen ez ma már egyre kevésbé presztízskérdés a szolgáltatók oldalán, és egyre inkább elvárás a fogyasztók szemében. Végül még egy a számtalan előny közül: míg a hagyományos üzletek általában egy szűkebb területen (kerület, város, megye) élőket tudják megcélozni, addig e-boltunkkal az egész világnak kínálhatjuk portékánk

 
2. Milyen termékeket és szolgáltatásokat érdemes értékesítenem? Nyomtatás Email

A választásnál a legfőbb mérlegelendő kérdés – a fogyasztói bizalom szempontjaira tekintettel – az, hogy mennyire ragaszkodnak a fogyasztók az áru megtapogatásához, mennyire bír a termék vagy szolgáltatás egyedi, előre nehezen megjósolható jellemzőkkel. A termék, termékkör ára is értékelendő, de ez sokszor csak másodlagos szempont, hiszen ha egy áru egyértelműen, néhány jellemzővel leírható, ismert gyártó terméke stb., a vevők hajlandók nagyobb vásárlásokat is az interneten lebonyolítani (ld. az internetes műszaki áruházakat).

Dönthetünk úgy, hogy jól bevált árukat és szolgáltatásokat kínálunk, de a legjobb, ha eredeti ötlettel állunk elő, esetleg jelentős újításokkal, többletszolgáltatásokkal lepjük meg vevőinket egy bevált területen. Nem árt, ha „mini” piackutatást tartunk ismerősi, baráti körben, ha meredeknek tűnő ötletünk van, és haszonnal kecsegtet az is, ha a külföldi oldalakat bújjuk hazánkban nem ismert szolgáltatások után kutatva.

 
3. Milyen döntéseket kell meghoznom az e-bolt beindítása előtt? Nyomtatás Email
Elsőként számos alapvető kérdésre kell választ találni: milyen árukat és szolgáltatásokat kívánunk forgalmazni-nyújtani, milyen emberi és anyagi erőforrás áll rendelkezésünkre a kitűzött cél eléréséhez, és még egy sor, hasonló kérdés szorul tisztázásra. Az áruk- és szolgáltatások mibenléte számos további kérdés alapjául szolgál, hiszen más szabályok vonatkoznak ránk, ha csomagküldő kereskedést is folytatunk, és mások, ha kizárólag digitális formában létező javakat forgalmazunk. Informatikai tudással bíró állandó társra (vállalkozóra, munkavállalóra stb.) valószínűleg akkor is szükségünk lesz, ha a bolt online beüzemelését profi vállalkozásra bízzuk. Az igényeinknek leginkább megfelelő elektronikus kereskedelmi megoldás kiválasztásában hasznos segítséget nyújt bővebb útmutatónk.
 
4. Mi az a domain név? Mi a jelentősége az elektronikus kereskedelemben? Nyomtatás Email
A domain név az Internet Szolgáltatók Tanácsa domainregisztrációs szabályzata értelmében „Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak.” Például az Informatikai és Hírközlési Minisztérium domain neve: ihm.hu. A „.hu” a legfelső szintű domain országkódos változata (ún. ccTLD – country code Top Level Domain), míg a második szintű domain (ún. SLD – Second Level Domain) – amit a köznyelv gyakorlatilag domain névnek hív – példánkban az „ihm”. Könnyen belátható, hogy a „könnyebb megjegyezhetőség” mellett a domain nevek – a védjegyekhez hasonlóan – egyre jelentősebb kereskedelmi értékkel bírnak. Egy jól megválasztott név a későbbiekben a vállalkozás értékének jelentős részét teheti ki. A .hu alatti domain név regisztrációra jogosult regisztrátorok listája, és a regisztrációs folyamat leírása itt található meg.
 
5. Hol fogom "tárolni" az áruházamat? Nyomtatás Email
Ebben az üzemeltetési kérdésben a kezdeti döntések meghozatala után az a bizonyos informatikában jártas társ vagy vállalkozó adhat tanácsot, akiről korábban szóltunk. Lehet, hogy szükségünk lesz saját szerverre, amit tarthatunk otthon is, de e-boltunkat elhelyezhetjük professzionális szolgáltatásokat biztosító „szerverhotelben”, „szerverfarmon” is. Előfordulhat, hogy az áruház üzemeltetése tárhelybérléssel (webhosting) is megoldható. Ebben az esetben nem a miénk a szoftver, hanem valaki másnak a számítógépén veszünk bérbe megadott méretű tárhelyet, és tároljuk azon áruházunkat.
 
6. Minden esetben meg kell bíznom egy programozót az e-bolt kifejlesztésével? Nyomtatás Email
Nem. Ha nincsenek rendkívül speciális igényeink, használhatunk valamilyen „kulcsrakész” vagy félkész megoldást. Ügyeljünk arra, hogy a szoftver megfeleljen a hazai számviteli követelményeknek, valamint képes legyen azokra a funkciókra, amelyeket az elektronikus kereskedelmi jogszabályok előírnak. A további részletekről tájékozódjon útmutatónkból.
 
7. Biztosítsam-e elektronikus fizetés lehetőségét e-boltomban? Nyomtatás Email
E kérdés eldöntésénél a kereskedők elsősorban a tranzakció költségeit, valamint a jogosulatlan bankkártyás fizetésekkel járó kockázatokat veszik figyelembe. Mindenképpen javasolt, hogy a szolgáltató többféle fizetési lehetőséget biztosítson, hogy az új technológiákkal még csak barátkozó, bátortalanabb fogyasztók is vásárolhassanak. Ha úgy döntünk, hogy vállaljuk az online fizetés tranzakciós költségeit és az azzal járó kockázatokat, a részletesebb útmutató segítségével válasszuk ki a számunkra megfelelő megoldást. Általánosságban elmondható, hogy kis értékű, néhány száz forintos ügyletek esetében az emelt díjas telefonhívás és SMS szolgáltatásoknak, míg ennél nagyobb összegeknél az online bankkártya-használatnak érdemes alaposabban utánanéznünk.
 
8. E-boltot szeretnék nyitni, és a megrendelt árut kiszállítani a vevőhöz. Milyen engedélyeket szüks Nyomtatás Email

A hatályos jogszabályok szerint kereskedő kereskedelmi tevékenységet csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat. E körbe tartozik a csomagküldő kereskedés is, amely tevékenységkör alá a kérdésfeltevésben szereplő vállalkozó is tartozik. A 2006. júniusában hatályba lépő, új kereskedelmi törvény az üzlet speciális változatát, a „vevőszolgálat céljára szolgáló helyiség” létesítését követeli meg, ennek konkrét tartalmát azonban majd csak a jelenleg előkészítés alatt álló végrehajtási rendeletek fogják meghatározni.

A csomagküldő kereskedések a működési engedély beszerzésén kívül külön bejelentésre is kötelesek. Ezt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium keretein belül működő Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz kell benyújtani. További tájékoztatást, valamint a bejelentéshez szükséges letölthető formanyomtatványt itt találhat.

A tevékenység megkezdéséhez szükséges további feltételekről útmutatónk ad bővebb tájékoztatást.

 
9. Miről kell a fogyasztókat tájékoztatnom honlapomon? Nyomtatás Email
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtókkal szemben előírt kötelezettségek közül talán a legfontosabb, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által leginkább ellenőrzött az adatközzétételi kötelezettség. Nincsenek könnyű esetben a szolgáltatók, hiszen több jogszabály is tartalmaz ilyen előírásokat, a laikusok számára ezek összegyűjtése nem könnyű feladat. Mi megtettük ezt Ön helyett az e-boltosok számára írt útmutatónkban.
 
10. Köteles vagyok-e visszavenni az árut a fogyasztóktól, és ha igen, mennyi időn belül? Nyomtatás Email
A távollevők között kötött szerződések esetében az egyik legfontosabb, fogyasztókat védő intézmény a 8 munkanapon belüli, indokolás nélküli elállási jog. Nagyon fontos, hogy erről a jogáról a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni kell a fogyasztót, különben a nyitva álló határidő 3 hónapra hosszabbodik meg. A kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett összeget. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A kivételekről és a további részletekről olvassa el az e-boltosok és a fogyasztók számára szóló útmutatónkat.
 
11. Hogyan kell szerződnöm az interneten? Nyomtatás Email

A részletes tudnivalók megtalálhatók az e-boltosok és a fogyasztók számára szóló útmutatónkban, fontos azonban előzetesen hangsúlyozni a szerződéskötés három fő jellegzetességét:

Átfogó tájékoztatási kötelezettség: jogszabály írja elő, hogy a szerződéskötéssel összefüggésben milyen információval kell ellátnunk a fogyasztókat.

Eszköz az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására: az elektronikus kereskedelmi szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

A megrendelést a szolgáltató köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni.

 
12. Létezik-e valamilyen minősítési rendszer az e-boltokra? Nyomtatás Email

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSz) és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közös ajánlást dolgozott ki „EQ – Ajánlás Kiváló Internet Áruház megvalósításához” címmel, amely a vásárlói bizalom megerősítéséhez vezető legfontosabb elveket rögzíti. Az ajánlás elfogadása nem jelent minősítést, az OFE és az IVSZ ugyanis nem ellenőrzi az ajánlás betartását. Az a kereskedő, aki egyetért az ajánlás szövegével, és elküld egy támogatói nyilatkozatot az Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát címre, neve felkerülhet a támogatók listájára, és így jogosulttá válik az ajánlás elfogadását jelentő logó honlapján történő feltüntetésére is. Az ajánlásról és a támogatói nyilatkozatról részletesebben itt olvashat.

Megemlítendő még a Magyar Áruküldők Egyesülete (MÁE), amelynek tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el számos szakmai-etikai előírást. Az egyesület tagjai jogosultak honlapjukon feltüntetni a MÁE emblémáját. Az egyesület tevékenységéről, a csatlakozás feltételeiről itt tájékozódhat.

 
13. Hogyan reklámozhatok az interneten? Nyomtatás Email

A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény előírásait természetesen az online reklámok esetében is alkalmazni kell, hiszen az internet e tekintetben sem valamiféle jogon kívüli terület. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény az általános reklámszabályok mellett azonban speciális előírásokat is tartalmaz. Ezek lényege a következőkben foglalható össze:

Világosan és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást kell adni az elektronikus hirdetésnek hirdetés jellegéről, továbbá a hirdető (elektronikus levél esetén a valós feladó) személyéről.
Elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl. SMS – „short message service”) útján kizárólag a fogyasztó egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely lehetővé teszi a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy azonosítását, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

Figyelem! Nem megfelelő a hozzájárulás beszerzésének az a módja, ha a szolgáltató egy kéretlen elektronikus hirdetéssel a címzettet arról tájékoztatja, hogy a levél egy engedélykérő üzenet, amely az Ektv. rendelkezéseinek való megfelelés miatt szükséges ahhoz, hogy a küldő a későbbiekben jogszerűen küldhessen hirdetést a címzett számára. Ez a gyakorlat a jogszabály téves értelmezésén alapul és maga is jogsértő! További információk erre vonatkozóan a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján érhetők el.

Az elektronikus hirdetésnek a 2. pontban részletezett módon történő küldése során tájékoztatni kell a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről is, ahol az elektronikus hirdetések küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. A hozzájáruló nyilatkozat ugyanis bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonható.

Az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője köteles nyilvántartást vezetni azokról a személyekről, akik náluk hozzájáruló nyilatkozatot tettek. A nyilvántartásban rögzített – a fogyasztóra vonatkozó – adatok harmadik fél számára kizárólag a fogyasztó előzetes hozzájárulásával adhatók át.