Skip to content

Navar-Honlap : Ha jövedelmező weboldalt akarsz!

Jogi tényezők az interneten
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény Nyomtatás Email

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Az elektronikus kereskedelem megismeréséhez szükséges alapvető jogszabályok

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Az informatikai és hírközlési ágazat „anyajogszabályának” tekinthető törvény 2003. november 27-én került kihirdetésre. Megalkotásának legfontosabb előzményeiként a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény felülvizsgálatának szükségessége, és az Európai Unió által 1998-ban elhatározott iparági liberalizáció sikeres végrehajtását követő, a tagállamokra is kiható reformintézkedések, illetve az ebből eredő jogharmonizációs kötelezettség jelölhető meg.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) legfontosabb nevesített céljai az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása, valamint az elektronikus hírközlési piacon a hatékony, az alkalmazott technológiától független verseny biztosítása.

Az alapelvi rendelkezések rögzítését követően az Eht. meghatározza az elektronikus hírközléssel kapcsolatos állami feladatok ellátását megvalósító intézményrendszert. Ez hazánkban sokszereplős, elemei: a Kormány, a miniszter, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, s hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását követően az Európai Bizottság, valamint a tagállami nemzeti szabályozó hatóságok is.

Az Eht. a továbbiakban az elektronikus hírközlési szolgáltatások, illetőleg tevékenységek megkezdésének feltételeit, a tevékenység végzésének általános szabályait, és a szolgáltatók kötelezettségeit állapítja meg. A felhasználók megfelelő hírközlési szolgáltatásokkal történő ellátásának és egyéb közérdekű (pl. fogyasztóvédelmi) célok biztosítása érdekében részletesen szabályozza:

- az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást (pl. a szolgáltatás tartalma, finanszírozása ellenőrzése);
- az előfizetők érdekeivel és jogaival kapcsolatos kérdéseket (pl. a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének jogosítványai, az előfizetői szerződések kötésének szabályai, panaszok/bejelentések kezelése); továbbá
- az adatkezelés témakörét (pl. személyes adatok védelme, felhasználása).

Az Eht. a záró rendelkezések között részletes definíciókkal szolgál a törvény – és sok más egyéb jogszabály – által használt fogalmak meghatározása érdekében.

A jogszabály mai napon hatályos szövege itt érhető el

Folytatás...